Tỉ giá : 3,755

|

Hotline : 19004619

Giờ làm việc : 24h/7

 • Chính sách

  Điều khoản cung cấp dịch vụ Ký gửi

  Điều khoản cung cấp dịch vụ Ký gửi

  Chính sách ký gửi hàng hóa dành cho khách hàng muốn vận chuyển hàng hóa về Việt Nam.

  Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

  Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

  Nguonhang.asia từ chối cung cấp dịch vụ liên quan đến các mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy ...

  Điều khoản cung cấp dịch vụ Mua hàng hộ

  Điều khoản cung cấp dịch vụ Mua hàng hộ

  Điều khoản quy định rõ trách nhiệm của Nguonhang.asia và quyền lợi của khách hàng trong dịch vụ Mua hàng hộ (Order).

  Quy định Lưu kho

  Quy định Lưu kho

  Khách hàng sẽ có 3 ngày lưu kho miễn phí kể từ khi hàng hóa về đến kho Việt Nam.

  Phản hồi của bạn